Opdracht: de Volksbank – Managementinformatie Service Center Hypotheken

Gedurende het eerste halfjaar van 2017 heb ik met Bonno samengewerkt aan het realiseren van een automatische koppeling tussen een datadump en de dashboards van de 9 teams van de Mid Office van het Service Centrum Hypotheken van de Volksbank. Bonno’s inbreng bestond uit het vertalen van de gebruikerswensen naar een technisch werkbare oplossing. Daar is hij tot volle tevredenheid van de gebruikers in geslaagd. In deze periode heb ik Bonno leren kennen als iemand die zich persoonlijk verbindt aan het welslagen van het project. Dat doet Bonno met veel inlevingsvermogen, creativiteit en materiekennis.

Marc Knoben – (Business Change Manager) – 24 januari 2017