Periode
Rol
Omschrijving

nov 2013 – jul 2015

Changemanager / Scrummaster

Referenties

Afgelopen jaren hebben diverse medewerkers van Senso bij Achmea opdrachten uitgevoerd. Voor een aantal medewerkers is door Nationale Nederlanden op LinkedIn een referentie geschreven naar aanleiding van een uitgevoerde opdracht. Onderstaand staan een aantal van deze referenties.

Referenties

Voor een aantal medewerkers is door Achmea op LinkedIn een referentie geschreven naar aanleiding van een uitgevoerde opdracht. Onderstaand staan een aantal van deze referenties.